Anonieme bezoekers identificeren én geïdentificeerde bezoekers overhalen tot actie, dat is de essentie van conversie marketing.

Conversie marketing is het logisch vervolg op content marketing. Van zodra prospecten uw website hebben gevonden komt er op aan om ze tot een volgende actie aan te sporen. Het ingaan op een dergelijke uitnodiging, is conversie.

Conversie kan verschillende vormen aannemen en resulteert steeds in een betere kennis van de doelgroep.

Typische conversies die gericht zijn op identificatie zijn bijvoorbeeld:

 • het inschrijven op een nieuwsbrief
 • het downloaden van een pdf in ruil voor de contactgegevens
 • het invullen van een contactformulier
 • de aankoop in een webshop
 • het invullen van een wishlist

A-typische conversies zijn bijvoorbeeld:

 • het downloaden van bestekteksten in een emailcampagne
 • het aanklikken van een video in een nieuwsbrief
 • het uitschrijven op een nieuwsbrief
 • het invullen van een online enquête
 • het telefonisch contact opnemen
 • het downloaden van een app
 • het stellen van vragen via een online chatbox op uw website
 • het deelnemen aan een wedstrijd

Uit deze voorbeelden blijkt reeds overduidelijk dat conversie marketing steeds heel concreet en doelgericht is. Vanzelfsprekend is daarbij het inzicht in het gedrag van de webbezoeker van belang. Maar fundamenteel is dat bij het ontwerp van uw website rekening werd gehouden met de ultieme doelstelling van de online aanwezigheid van uw onderneming.

En voor heel wat industriële bedrijven is dit zeker niet directe online verkoop. Voor hen is het aanbrengen van relevante informatie, die toegespitst is op het aanreiken van beslissende argumenten veel belangrijker.

Conversie marketing in B2B is daarom een tweetrapsraket die:

 • enerzijds gericht is op het identificeren van anonieme bezoekers.
 • anderzijds gericht is op het onderhouden van een permanente dialoog met uw geïdentificeerde doelgroepen via emailmarketing.

En de brandstof voor deze raket wordt gevormd door

 • Call to Actions (CTA), elementen die voldoende toegevoegde waarde bieden om uw contact te overhalen tot actie.
 • landingspages. Wat specifiek ontworpen webpagina’s zijn die de CTA’s optimaal presenteren en layoutmatig uitnodigen tot „doorklikken”.

Het vinden en formuleren van overtuigende Call to Actions, deze boodschappen verpakken in uitnodigend vorm-gegeven landingspages én het op gang houden van een zin-gevende dialoog met uw prospecten en klanten via intelligente emailcampagnes is een vak apart waarvoor u professionals nodig heeft.

En dat is waar wij bij Blue Matters het verschil willen maken. Conversie marketing gaat immers veel verder dan de analyse van webbezoeken en het bepalen van marketing „trechters”. We blijven steeds op zoek gaan naar unieke Call to Actions waarmee we de verschillende beslissingsnemers in het aankoopproces kunnen overhalen tot actie.

Met andere woorden : wij gaan in uw onderneming actief op zoek naar kennis, argumenten, producten, etc… die we kunnen gebruiken om prospecten en klanten te overtuigen.

Vanzelfsprekend is dit niet zo eenvoudig en moeten ook wij een leercurve doorlopen.

Het veronderstelt dat wij uw onderneming en de sector waarin u actief bent, door en door leren kennen. Dat we mee zijn met de laatste trends en inzichten en dat we ons het vakjargon eigen maken.

Effectieve conversie marketing vraagt van ons een hoge betrokkenheid. Wij willen uw product-markt-combinatie letterijk in de vingers krijgen.

Wij willen inzien waarin uw onderneming zich onderscheidt van de concurrentie.

Daarom voorzien wij in onze coaching steeds ruimte om ons te blijven informeren over uw sector, wat er leeft in uw onderneming. Blijven wij op zoek gaan naar opportuniteiten binnen in uw onderneming om materiaal en argumenten te vinden die helpen verkopen.

Tenslotte willen we bij Blue Matters een actieve partner zijn van uw onderneming die concrete toegevoegde waarde biedt.

Biedt Blue Matters een antwoord op één van uw vragen?
Contacteer ons dan voor een eerste vrijblijvende kennismaking.

WE MAKEN GRAAG KENNIS. CONTACTEER ONS GERUST.

Contact us

How can we help you?

Not readable? Change text. captcha txt