Onder Lead intelligence verstaat men het opbouwen van inzicht in de reële noden van potentiële klanten.

Door een permanente dialoog op gang te houden met klanten en prospecten ontstaat er een reeks van contactmomenten. Het bijhouden van deze contactmomenten én de eventuele reacties die men wou uitlokken geeft een concreet inzicht in het gedrag van deze doelgroepen. Hiermee kan men opnieuw aan de slag om de conversatie nog beter – dwz persoonlijker – te gaan afstemmen op het gedrag van deze individuele klanten.

Slaagt men er in om op basis van dit inzicht het beslissingsmoment te bepalen dan kan men een persoonlijk & uniek aanbod gaan formuleren waaraan de klant niet zal kunnen weerstaan. Of, men kan de gegevens van deze hotprospects gaan overmaken aan het salesteam dat hiemee aan de slag kan. Dit is wat men „closing the loop” noemt.

Lead intelligence omvat 3 niveau’s

  • aan de basis ligt het inzicht dat opgebouwd wordt aan de hand van Google Analytics. Wat zijn de zoekwoorden die gebruikt worden, welke webpagina’s zijn het populairst, wat is het traject dat de meeste bezoekers doorlopen op de website, waar haken bezoekers af, op welke tijdstippen krijgt men het meest bezoekers,…. Google Analytics biedt dus geen inzicht in het individueel gedrag van de bezoekers maar wel in de totaliteit van alle bezoekers.
  • op een tweede niveau situeert zich het inzicht in de contactmomenten van de individuele bezoekers van een website. Per bezoek wordt bijgehouden welke pagina’s en in welke volgorde werden bekeken, hoe lang de pagina’s individueel en in totaal bekeken werden, hoe lang het bezoek geduurd heeft, uit welke stad de bezoeker afkomstig is,….
  • op een derde niveau treffen we dan het inzicht aan dat opgebouwd wordt in het individueel gedrag van geïdentificeerde bezoekers. In de marketing contactdatabase wordt per contact bijgehouden welke mails ontvangen werden, welke links werden aangeklikt, welke files gedownload werden. Tevens wordt het al dan niet herhaald bezoek aan de website van het individuele contact opgeslagen.

Vanaf het derde niveau leveren de marketinginspanningen dan ook concrete en gekwalificeerde leads op die aan het verkoopteam kunnen bezorgd worden voor verdere individuele opvolging.

Het installeren en configureren van de juiste analyse- en rapporteringstools, de interpretatie van de continue stroom aan gegevens, het ontdekken van nieuwe inzichten en het uitwerken van scenario’s om leads te gaan kwalificeren is een vak apart waarvoor u professionals nodig heeft.

En dat is waar wij bij Blue Matters het verschil willen maken. Lead intelligence gaat immers veel verder dan de analyse van webbezoeken en het bepalen van marketing „trechters”. We blijven steeds op zoek gaan naar nieuwe inzichten in het gedrag van uw prospecten en klanten om de conversiemogelijkheden te optimaliseren.

Met andere woorden : wij gaan met u en uw salesmensen in dialoog om samen de juiste contactmomenten te gaan definiëren. Om de parameters te bepalen waarmee prospecten die reële koopintenties vertonen te gaan identificeren en over te maken aan de verkoopploeg,…

Vanzelfsprekend is dit niet zo eenvoudig en moeten ook wij een leercurve doorlopen.

Het veronderstelt dat wij uw onderneming en de sector waarin u actief bent, door en door leren kennen. Dat wij inzicht opbouwen in uw (potentiële) doelgroepen met de hoogste ROI.
Lead intelligence vraagt van ons een hoge betrokkenheid.

Wij willen uw product-markt-combinatie letterijk in de vingers krijgen.

Wij willen inzien waarin uw onderneming zich onderscheidt van de concurrentie.

Daarom voorzien wij in onze coaching steeds ruimte om ons te blijven informeren over uw sector, wat er leeft in uw onderneming. Blijven wij op zoek gaan naar opportuniteiten binnen in uw onderneming om inzichten en argumenten te vinden die helpen verkopen.

Tenslotte willen we bij Blue Matters een actieve partner zijn van uw onderneming die concrete toegevoegde waarde biedt.

Biedt Blue Matters een antwoord op één van uw vragen?
Contacteer ons dan voor een eerste vrijblijvende kennismaking.

WE MAKEN GRAAG KENNIS. CONTACTEER ONS GERUST.

Contact us

How can we help you?

Not readable? Change text. captcha txt