Marketing Performance Check

€ 2.500,00*

Intake, Analyse en Workbook Online Marketing

Een Marketing Performance Check™ is een gestructureerde methode om de online prestaties van uw onderneming grondig in kaart te brengen en een Workbook Online Marketing te realiseren waarin heel concreet het actieplan voor het komende jaar wordt neergelegd.

Daarbij doorloopt onze marketing manager steeds volgend traject:

 • Analyse van de online prestaties van twee van uw belangrijkste concurrenten.
 • Audit van uw bestaande website.
 • Deepscan van uw organisatie aan de hand van een uitgebreide vragenlijst om het marketingpotentieel van uw medewerkers in kaart te brengen.
 • Brainstorm van maximaal 4 uur met de zaakvoerder of de beslissingsnemer waarin met de verworven inzichten gewerkt wordt om de online marketingdoelstellingen te formuleren.

Tijdens de brainstorm probeert onze marketing manager sluitende antwoorden te formuleren die we zullen opnemen in het Workbook Online Marketing:

 • Wie zijn onze belangrijkste personae?
 • Welke zoekwoorden en zoekzinnen hanteren zij?
 • Hoe houden we een dialoog met hen op gang?
 • Waarmee zullen we hen kunnen overtuigen?
 • Hoe gaan we prospecten opvolgen en kwalificeren?
 • Welke inhoud gaan we publiceren en wie zal hiervoor zorgen?
 • Welke concrete acties zijn prioritair en hoe gaan we ze evalueren?

* alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% btw

Maandelijkse coaching

€ 850,00*

Per dag coaching bij de implementatie

Onze marketing manager coacht u gedurende minstens 6 maanden bij de implementatie, volgt de resultaten op en stuurt bij waar nodig.

Tijdens de eerste coachingsmeeting worden de milestones van de komende maanden bepaald. Daarbij hanteren we rigoureus het SMART-principe (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timing).

Wij houden ervan om onze vooruitgang meetbaar te maken en quick-wins te realiseren.

In het coachingtraject worden de acties uit het Workboek Online Marketing verder uitgediept en klaargemaakt voor uitvoering.

 • Bij de start van een coachingsgesprek overlopen we de doelstellingen die moeten gehaald worden, evalueren we de prestaties in Google Analytics en bekijken we de rapporten van de afgelopen campagnes.
 • Bepalen we concrete uitvoeringsprojecten die op korte termijn moeten gerealiseerd worden.
 • Wordt er overlegd of lopende projecten bijsturing vergen.
 • Inventariseren we de (human) resources die moeten voorzien worden voor deze projecten.
 • Bepalen we een aantal kritische succesfactoren en meetpunten waaraan we het succes van onze acties gaan aftoetsen.
 • Definiëren we eventuele nieuwe korte-termijn-marketingdoelstellingen.
 • Analyseren en optimaliseren we bestaande processen om de onderneming beter voor te bereiden op een performante online aanwezigheid.
 • Wordt een verslag gemaakt van de coachingmeeting waarin de actiepunten opgenomen worden die moeten gerealiseerd worden tegen de volgende meeting.

* alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% btw

Uitvoeringsprojecten

€ 680,00*

Per dag op basis van offerte of in regie

Net zoals u zijn wij ondernemers die het maximum wensen te halen uit onze investeringen. Dat is de reden waarom wij onze overhead zo laag mogelijk houden.

Wij gebruiken open source software om de ontwikkelings- en maatwerkkosten tot het absolute minimum te herleiden en een flexibele updating mogelijk te maken.

Wij werken daarbij heel transparant en hanteren een eenduidig uurtarief, dat maandelijks wordt verrekend aan de hand van een gedetailleerde rapportering. Voor eenmalige projecten maken we steeds een gedetailleerde offerte.

Een gestroomlijnd productieproces is essentieel in marketing, u kan op Blue Matters beroep doen voor:

 • Industriële en technische copyplatforms.
 • Copywriting en vertalingen van b2b publicaties.
 • Productie van eBooks, online presentaties, webinars, webvideo,..
 • Website optimalisatie in functie van precies gedefinieerde zoekwoorden.
 • WordPress websites in functie van uw concrete behoeftes en doelstellingen.
 • Prestashop webshops.
 • Google AdWords-campagnes.
 • Design, layout en online brengen van product-, event- en zoekwoordcampagnes via landingpages, webformulieren, webpagina’s en SMS.
 • Contactlistmanagement, segmentering en rapportering.
 • Emailmarketing & marketing automation.
 • Geautomatiseerde opvolgcampagnes via dripmarketing.
 • Gedetailleerde en life opvolging van webbezoekers (leadalerts).
 • Companypages in social media.
 • Printproducties.

* alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% btw

Contact us

How can we help you?

Not readable? Change text. captcha txt