Klik op één van de vragen en vind het antwoord waarnaar u op zoek bent.

Is een Werkboek Online Marketing noodzakelijk om samen te werken?

Het Workboek Online Marketing is het ideale uitgangspunt om een webmarketing op te starten. Zowel U als wij krijgen hierdoor een 360° zicht op het marketingpotentieel van uw onderneming. Daarnaast werken wij concrete actiepunten uit voor de webmarketing op korte en middellange termijn. Op die manier is het Workboek Online Marketing dan ook een rem op adhoc-marketing en wordt er structuur gegeven aan uw sales- en marketinginspanningen.
Maar geeft u ons een briefing voor een nieuwe website, eBook, movie of emailcampagne dan kan u er eveneens op rekenen dat wij er met vol enthousiasme aan beginnen. Underpromise, overdeliver is daarbij ons motto.

Waarom heeft u mijn contactdatabase nodig?

De analyse van uw bestaande database van klanten, prospecten en leveranciers is vaak het ideale uitgangspunt om webmarketing op te starten. Op basis van deze gegevens kunnen we een eerste segmentatie maken en ontdekken welke type van klanten voor uw onderneming ideaal zijn. Met dit inzicht kunnen we heel snel onze communicatie gaan afstemmen op de contacten die de hoogste ROI beloven. Als we weten welke vragen gesteld worden door uw klanten, dan kunnen we overtuigende antwoorden en informatie gaan aanbieden aan alle prospecten die aan dit succesvol klantenprofiel beantwoorden.

Is mijn contactdatabase veilig?

Bij de opstart van de samenwerking met een nieuwe klant, ondertekenen wij steeds een confidentialiteitscontract waardoor wij u de zekerheid waarborgen dat alle middelen en informatie uitsluitend voor uw projecten zullen gebruikt worden. Bij Blue Matters wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beproefde platforms en leveranciers om iedere vorm van hacking en misbruik zo veel mogelijk tegen te gaan.

Kan ik de referenties inkijken?

Natuurlijk. We bezorgen u tal van referenties bij een individuele presentatie van Blue Matters.

Wat verstaat men onder verrijking van een database?

Van zodra wij de beschikking krijgen over uw contactdatabase wordt dit gekoppeld aan onze marketingtools. Onder verrijking bedoelen we dat we op individueel niveau gaan bijhouden wat het resultaat is van onze online marketingactiviteiten. Per klant ontstaat hiermee een gedetailleerd overzicht van het aantal mails dat hij ontvangen heeft, of hij de mail geopend heeft, welke links hij heeft aangeklikt.

Indien gewenst kunnen we ook beginnen met het individueel bezoekersgedrag (aan de website) in kaart te brengen. Hierdoor ontstaat een 360° inzicht in het gedrag van de klant/prospect wat van onschatbare waarde kan zijn voor uw verkoopploeg. Het bijhouden van al deze contactmomenten noemen we daarom verrijking van de database.

Hoe lang neemt de productie van mijn nieuwe website in beslag?

Dat hangt natuurlijk af van uw behoeftes. Maar het is mogelijk om een website op te leveren binnen de 30 dagen na overeenkomst. Alle websites worden door ons ontwikkeld in WordPress en worden geoptimaliseerd om traffic en conversie te optimaliseren.

Ik ben louter geïnteresseerd in een nieuwe website of een e-marketingcampagne, ben ik dan verplicht om maandelijkse coaching te onderschrijven?

Online marketing is pas succesvol van zodra men er in slaagt om regelmatig – en op lange termijn – relevante informatie te publiceren die de aandacht van uw doelgroepen gaande houdt. Daarnaast is B2B marketing meestal de marketing van complexe boodschappen die gericht moeten worden naar verschillende beslissingsnemers. Het is daarom noodzakelijk dat uw online marketeer uw business door en door leert kennen om vanuit die inzichten het meest efficiënte sales- en marketingtraject uit te tekenen. En om die reden zijn we er van overtuigd dat maandelijkse coaching op termijn bijzonder goed rendeert.
Maar, vindt u dat de toegevoegde waarde van Blue Matters vooral ligt in het op gang brengen van een proces of in het uitwerken van een project, dan kan u er op rekenen dat wij er alles aan zullen doen om uw project te doen slagen. Wij werken heel methodisch volgens vastgelegde processen en garanderen een vlotte uitvoering.

Hoe bepaalt u of ik één of meerdere dagen coaching per maand nodig heb?

In het Werkboek Online Marketing dat gebaseerd is op de concurrentie-analyse, de deepscan van uw organisatie en de audit van uw website bepalen we het aanbevolen volume. Maar vanzelfsprekend passen we dit aan in functie van uw concrete noden.
Onderstaande criteria spelen hierin een belangrijke rol:
Hoeveel „inhoud” moet er geproduceerd worden?
Hoeveel marketing materiaal is er beschikbaar?
Heeft u alle technische expertise in huis of moet u beroep doen op derden?
Moet er een nieuwe website gemaakt worden of voldoet de bestaande website?
Hoeveel email-campagnes worden er voorzien?
Is er nood aan marketing automation en hoeveel scenario’s moeten er uitgewerkt worden?
Hoe hoog ligt de lat qua bezoekersaantallen, leads, omzet,…?
Hoeveel moet er tussendoor gerapporteerd worden?
Hoeveel leads zijn er nodig om de gewenste doelstellingen te realiseren?
Hoeveel training/support moeten we voorzien?
Hoe sterk is de concurrentie?

Waaraan moeten wij voldoen om vlot te kunnen samenwerken?

Het is fundamenteel dat onze contactpersoon in uw onderneming beslissingsrecht heeft en de eindverantwoordelijkheid draagt voor de aangeleverde informatie en feedback. Het is essentieel dat deze contactpersoon alle afspraken en meetings bijwoont om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Bij voorkeur werken wij voor de eigenaar/zaakvoerder/general manager waarvoor wij het ideale klankbord vormen inzake sales en marketing. Korte beslissingskanalen en directe actie zijn hiervan het directe gevolg. Voor een correcte uitvoering van de projecten zullen wij toegang vragen tot uw website, Google analytics en indien deze beschikbaar zijn, de toegang tot de social media van uw bedrijf.

Kan u ook alleen maar een Werkboek Online Marketing voor mij maken?

Vanzelfsprekend. En als blijkt uit onze deepscan dat er voldoende marketingpotentieel aanwezig is binnen uw onderneming, dan zijn we er stellig van overtuigd dat u de juiste beslissing neemt. Tenslotte zijn onze aanbevelingen steeds vrijblijvend en beslist u, op basis van de presentatie van het Workboek Online Marketing, of u al dan niet opteert voor maandelijkse coaching door Blue Matters of voor de productie van content, campagne of website door ons.

Zijn de resultaten gegarandeerd?

Helaas, hadden we maar een toverstaf. Resultaten kunnen we niet garanderen maar dit kunnen we wel stellen: b2b marketing online is de meest effectieve manier om traffic te genereren, leads te vinden en uw verkoopproces te optimaliseren.
Blue Matters is een gespecialiseerd B2B marketing bureau en heeft de ervaring om voor een brede waaier van technologiebedrijven en industriële ondernemingen resultaten te boeken. Klanten naar wie we graag zullen verwijzen tijdens onze gesprekken.
U krijgt een toegewijde hybride marketeer toegewezen die gericht is op resultaat. Een Blue Matters marketeer heeft slechts een beperkt aantal accounts zodat u er zeker kan van zijn dat hij uw prioriteiten voorop stelt. Wij willen immers het verlengstuk zijn van uw marketing- en salesteam. Beschouw ons daarom nooit als een freelance- of interim marketeer.

Wanneer ik een akkoord sluit met Blue Matters voor een coachingtraject, ben ik dan gebonden aan een contract?

Helemaal niet. De voorop gestelde duur van ons coaching traject is minstens 6 maanden maar u kunt op elk moment de samenwerking stop zetten door een schriftelijke opzegging 14 dagen voor het eind van iedere maand. Wij geloven in onze processen en onze diensten. Heeft u het gevoel dat Blue Matters niet langer de juiste partner is voor uw bedrijf dan vinden we het vanzelfsprekend om op een professionele manier een einde te stellen aan de coaching. De enige voorwaarde is dat u ons een evaluatiegesprek toestaat waarin we doordringen tot de kern van de zaak, waar de samenwerking is misgelopen om op die manier onze dienstverlening in de toekomst nog beter te kunnen maken. Wij willen immers dat onze klanten een positieve ervaring overhouden aan onze samenwerking.

Hoe wordt bepaald of ik een nieuwe website nodig heb?

Wij evalueren uw bestaande website grondig op basis van:

 • het gebruik van een doordachte zoekwoorden-strategie
 • de prestaties in de natuurlijke zoekresultaten
 • de aanwezige informatie en haar relevantie voor uw doelgroepen
 • het actueel zijn van de aangeboden info en de verversingsgraad
 • het al dan niet geoptimaliseerd zijn voor mobiel gebruik
 • de conversiemogelijkheden
 • de aanwezigheid van een blog
 • de bounce-rate (het aantal bezoekers dat minder dan 5 seconden op uw website verblijft)
 • het al dan niet aanwezig zijn van call to actions
 • het aantal landingspages
 • de snelheid van inladen
 • de professionele uitstraling
Hoeveel uren zullen wij per maand besteden aan uw account?

Zeer goede vraag. Onze dienstverlening is ontwikkeld om een verlengstuk te zijn voor uw sales- en marketingteam. Wij zijn geen freelancers maar wel online marketeers – gespecialiseerd in content marketing voor productiebedrijven – die bovendien de pet van uw onderneming dragen. Het bereiken van uw doelstellingen is voor ons minstens even belangrijk als voor u. U kan dus rekenen op onze inzet en betrokkenheid. Bovendien is onze online marketeer nooit een junior/stagiair maar steeds een ervaren partner met jaren van professionele ervaring.
Hoeveel uur onze online marketeer zal werken voor u hangt in hoge mate af van wat beschreven is in het Werkboek Online Marketing. Bij de presentatie van dit Workboek bezorgen wij daarom steeds een inschatting van de maandelijkse workload. Maar u kan vermoeden dat veel zal afhangen van de geformuleerde doelstellingen en van de interactie met u en uw medewerkers.

Is webmarketing wel geschikt voor mijn branche?

Vanzelfsprekend en als blijkt uit onze deepscan dat er voldoende marketingpotentieel aanwezig is binnen uw onderneming, dan zijn we er stellig van overtuigd dat u de juiste beslissing neemt.
Maar past u niet in dit profiel, dan nog zal webmarketing in staat zijn om uw verkoopdoelstellingen te ondersteunen door meer bezoekers naar uw website te brengen, hogere conversies te realiseren,…
Sectoren die bijzonder in aanmerking komen voor webmarketing zijn adviseurs, toeleveranciers voor de bouwsector, fabrikanten en dienstenleveranciers aan de industrie, machinebouwers, studiebureau’s, e-shops, overheidsinstellingen, software ontwikkelaars. Kortom, iedere sector die levert en werkt voor een welomlijnde doelgroep van ondernemingen in binnen- en buitenland.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Heeft u een client portal ?

Ja. Met behulp van ons projectmanagementsysteem kan u alle activiteiten van Blue Matters volgen. U en uw team krijgen online toegang tot ons planningbord. U zal in staat zijn om alle taakomschrijvingen, geplande taken en gedetailleerde rapporten in te zien en op te volgen.

Waarom maakt u mijn nieuwe website in WordPress?

WordPress is een krachtig CMS (Content Management System) dat we door en door kennen en de basis vormt van onze content marketing. Bovendien hebben we een uitgebreide toolkit ontwikkeld waarmee we de standaard functionaliteit van WordPress heel specifiek kunnen uitbreiden. Deze toolkit laat ons toe om de zoekresultaten van uw website te optimaliseren, om het bezoekersgedrag in kaart te brengen, om efficiënt landingspages te maken en last but not least om efficiënte websites te maken gericht op conversie. WordPress laat ons eveneens toe om snel nieuwe artikels te plaatsen, nieuwe webpagina’s te creëren waardoor we heel kort op de bal te kunnen spelen. Op die manier verhoogt WordPress onze inzetbaarheid en efficiëntie.
Maar WordPress is ook “maar” een CMS. Misschien kan u zelf wel overweg met WordPress maar van zodra uw marketingeisen hoger worden zal u de nood voelen aan een professionele partner die u concreet helpt met strategie, inhoud en coaching. En dat is waar Blue Matters in de picture komt. Wij besteden heel veel aandacht aan de conversiemogelijkheden, analyseren in detail het individueel bezoekersgedrag en proberen op basis van deze inzichten nieuwe acties en inhoud te ontwikkelen die uw klanten en prospecten nog beter weten te overtuigen.
Tenslotte willen we beklemtonen dat uw website en de inhoud die er op gepubliceerd is, steeds uw eigendom is en blijft. Wij zorgen steeds voor een professionele setup en hosten bij één van de meest vooraanstaande hostingbedrijven. Op die manier is uw onafhankelijkheid steeds gewaarborgd.

Wie is de eigenaar van het werk uitgevoerd door Blue Matters?

U wordt de eigenaar van alle inhoud en visuals van zodra alle facturen voldaan zijn.

Hoe vaak spreken wij af met u?

Vaak. Minstens 1 keer per maand voorzien wij een contactmoment met onze online marketeer. Tijdens deze meetings zullen de prestaties van uw campagnes besproken en beoordeeld worden, zullen de acties voor de komende maand opgesteld worden,.. Na elke meeting wordt een verslag opgesteld met een concrete to-do-lijst die als basis dient voor het volgend contactmoment. Tussen 2 contactmomenten is uw online marketeer natuurlijk steeds beschikbaar via mail, telefoon of join.me.

Mijn branche is bijzonder technisch. Hoe zal Blue Matters in staat zijn om toch relevante inhoud te creëren?

Voor sommige sectoren is de ontwikkeling van gespecialiseerde inhoud een gezamenlijke inspanning tussen opdrachtgever en Blue Matters.
Het regelmatig creëren van content is essentieel voor het succes van een sterke online aanwezigheid. Bij Blue Matters hebben we ervaring met bedrijven in complexe en gespecialiseerde niches van de industrie. B2B Marketing voor dit type onderneming is onze core business. En dat is ook de materie waarin we heel veel ervaring hebben opgebouwd. Bovendien volgen wij de recentste ontwikkelingen in B2B marketing steeds op vanuit het standpunt van de ondernemer.
We zijn er van overtuigd dat in de meeste gespecialiseerde ondernemingen heel veel professionele kennis aanwezig is, maar, dat het bijzonder moeilijk is om – op een overtuigende manier – deze knowhow naar buiten te brengen en te exploiteren.
Een van de manieren waarop we B2B marketing aanpakken is het uit-ontwikkelen en vertalen van uw basisideeën in eBooks, artikels op uw website, emailcampagnes en/of whitepapers. Wij helpen u met het maken van instructieve video’s en webinars, doen interviews met opinieleiders, vertalen al deze input in tips, citaten en voorbeelden, ontwerpen grafieken en pagina’s/schermen die inzicht en overzicht bieden, bewerken en optimaliseren de informatie die u naar ons doorstuurt en publiceren deze inhoud via de meest geschikte kanalen. Samengevat, we zorgen er voor dat alle acties die beschreven werden in het Workboek Online Marketing effectief worden uitgevoerd.

Heb ik een CRM systeem nodig om met Blue Matters te kunnen werken?

Neen, maar het helpt. Via een CRM zijn we in staat om de marketing- en verkoopinspanningen beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor kunnen wij leads beter kanaliseren, kwalificeren en aanleveren aan sales.

Wie ontwikkelt en schrijft de inhoud voor mijn campagnes en websites?

U kan er op rekenen dat één van onze marketing managers zich verdiept in uw sector om zich het vakjargon en de trends in de sector eigen te maken. Wij willen immers dat we aan één woord van u voldoende hebben om van start te gaan… Uniek in onze samenwerking is dat de marketing managers van Blue Matters niet alleen instaan voor strategie maar tevens de basis leggen voor de inhoud en de concrete acties. Zij schrijven zelf de copyplatforms en zullen in veel gevallen ook instaan voor het volledig uitwerken van de tekst. Zij bepalen zelf de media waarlangs gepubliceerd zal worden en geven duidelijke instructies voor de presentatie. Dat is ook de reden waarom onze marketing managers steeds werken in gebruiksvriendelijke CMS- en marketing automation platforms. Op die manier kunnen zij rechtstreeks de gecreëerde inhoud publiceren. Een bijkomend voordeel is dat de time-to-market op deze manier ook tot het uiterste beperkt wordt.
Hoe gaan onze marketing managers nu concreet aan het werk? Allereerst proberen ze zo snel mogelijk een agenda op te stellen waarin ze bepalen wat de prioriteiten zijn.
Tevens spreken ze af wie wat zal doen:

 • Bij voorkeur werken onze marketing managers nauw samen met uw medewerkers die als informatieleveranciers optreden en ons de basisinhoud leveren. Deze input zal dan door ons verder worden gefinaliseerd in professionele copywriting en presentatie.
 • Vanzelfsprekend kan u ervoor kiezen om de inhoud intern te creëren. In dat geval kunnen wij optreden als eindredactie en optimaliseren wij uw informatie in functie van het medium.
 • Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat Blue Matters autonoom artikels en informatie gaat creëren voor uw onderneming.
Biedt u ook adresbestanden aan?

Bij Blue Matters onderhouden wij contact met een aantal vakverenigingen om op die manier toegang te krijgen tot de adresbestanden van een aantal professionele doelgroepen in België. Daarnaast staan wij in nauw contact met een aantal gekwalificeerde leveranciers van adressen. Vaak zijn deze aangekochte adresbestanden een goede start om de bestaande klantendatabase van onze opdrachtgevers op heel korte termijn uit te breiden met gekwalificeerde leads.

Hoe lang duurt het om resultaat te hebben met webmarketing?

Normaal zijn de eerste resultaten van webmarketing merkbaar na 6 à 9 maanden. Maar veel hangt af van de hoeveelheid relevante informatie die u kan leveren. Publiceren we slechts 4 artikels per maand dan zullen de resultaten vanzelfsprekend langer op zich laten wachten dan wanneer we 30 nieuwe berichten posten. Het is belangrijk dat u beseft dat webmarketing tijd vraagt en dat het de beste en meest effectieve methode is om uw expertise aan te tonen, de zichtbaarheid van uw merk te verhogen en leads en klanten te genereren. Tal van studies en rapporten hebben dit reeds aangetoond.

Contact us

How can we help you?

Not readable? Change text. captcha txt